ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

                                 
     ΕΠΩΝΥΜΙΑ*
ΠΕΡΙΟΧΗ
   ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 ΚΙΝΗΤΟ
 E-MAIL*
   

ΙΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ E-MAIL ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ

 

ΑΡΧΗ